Løype fra Svartvatnet til Kroktjønna i Tvildalen ble åpnet i dag 5. februar.