Vi har nå åpnet løype fra Haustreisdalen til krysset i Jamtfjelldalen.