Vi har i dag 9. mars åpnet følgende løyper:

Løypa fra parkeringsplassen i Haustreisdal og østover til kommunegrensen mot Hattfjelldal, samt løypa ned til parkeringsplassen ved Svartvassveien i Austervefsna.