Løype 1 (nord for Austervefsna) stenges i dag, av hensyn til reindrifta.

Nå er alle løypene i Grane stengt for sesongen.

Velkommen tilbake i løypenettet neste sesong!

Hilsen Grane kommune.