Hele løypenettet stenges kl. 10:30 i dag 25.02, med bakgrunn i værvarslingen (store nedbørsmengder kombinert med generell skredfare).